top of page
Search
  • Writer's pictureKönüldən

Dövrümüzün müqəddəs peşəsi - Kouçluq


Kouçluq adı nisbətən yeni yaransa da, özü ta qədimdən var olan bir peşədir.

padşahların "lələ"ləri vardı. Padşah onlarla söhbət edərdi. məsləhət məşvərət edərdi.

Şəms Mövlanənin, Aristotel İskəndərin məşvərətçiləri idi.

Onların işi yol göstərmək, ağıl vermək, "doğrunu - yanlışı" öyrətmək deyildi. onlar beyin fırtınası etmək üçün şərait yaradırdılar. suallar verir, maraqla cavabları dinləyir, öz hiss və duyğularını paylaşırdılar.

21 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page